European Mozartways

Gallery Italia Grande

© Wikipedia
Ancona - Teatro delle Muse
© Academia Filamonica
Bologna - Academia Filamonica
© Zeiner
Autograph Bologna
© Accademia Filamonica
Bologna - Examination Room
© Accademia Filamonica
Bologna - Sala di Mozart
© wikipedia
Firenze - Town view
© Imola Tourism
Imola - Convento Osservanza
© Imola Tourism
Imola - Parco Tozzoni